Кыргыз Республикасы боюнча суицид көрсөткүчү

Кыргыз Республикасы боюнча суицид көрсөткүчү

Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети