2006-2020-жылдар аралыгындагы кедейчилик деңгээлинин динамикасы.