Линктер

шейшемби, 26-сентябрь, 2017 Бишкек убактысы 11:24

Кыргыз эли дүйнөдөгү эң байыркы эл. Тарых айлампасында бирде толуп, бирде кемип, бирде жыгылып, бирде кырылып жүрүп ушул кылымга келдик. Кудайдын мунусуна да шүгүр. Кээде ойлоп кетесиң, бул жер үстүндө кыргыз кечпеген суу, кыргыз жатпаган топурак жок болсо керек деп...

“Силерди топурактан жараттым, кайра топуракка айлантам” деген экен Жараткан. Капитализмдин боору таш, ырайымсыз, ыймансыз жорук-жосундары жер көчкүдөй басып кирди. Жаманын да, жакшысын да ылгабастан биз аларды ач көздүк менен “ашап” кирдик. Баары сатылууда. Башканы кой, Бишкекте көр сатыла баштады. Көр сатуу соодасы Чүйдү, бүтүндөй өлкө аймагын каптады. Муну ким токтотот?

Сатылма дүйнө жини ушу,
Саат тургай секунд, минуту.
Сатылып жатат Батыштын
Сай-сайлап каптап вирусу.

Кытайдын кыйрал санаты,
Кыйланын ала-чаласы.
Кылымдап жатып чыгарган,
Кыргыздын даарат кагазы.

Сагыздын тышы, ичи да,
Сааласы, кушу, ити да.
Салбырап башы мойнунда,
Сатылып жатат киши да.

Куйту сөз, ушак, чуусу да,
“Кумтөрдүн” төккөн уусу да.
Куурабай өтсүн деп аккан,
Кудайдын куттуу суусу да.

Кадыр-барк, каада, ою да,
Казына, доллар, сому да.
Какшаган дартка даба деп,
Канчыктын каткан богу да.

Саябан асыл жер дагы,
Сары алтын баскан кен дагы.
Саясат үчүн карачы,
Сатылып жатат эл дагы.

Талаасы менен там дагы,
Тамырда аккан кан дагы.
Сатылбайт деген пайгамбар,
Сатылып жатат ал дагы.

Көндүк го көз жаш акканга,
Көкөйдү кескен дарттарга.
Көнөлбай койдум мен бирок,
Көмгүн деп көрдү сатканга.

Көмө чаап бабаң жыйганды,
Көр акыл басты ыйманды.
Көсөмдөр барбы токтотчу,
Көр менен соода кылганды?

Өкүмү келсе ободон,
Өмүрдү ажал торогон.
Өлчөөсү тайкы калк белек,
Өлүктөн акча тоногон?

Эш тутаар нарк-салт, ою бар,
Эгеге жетер колу бар.
Эл эмес белек түгөнгүр,
Эки миң жылдык жолу бар.

Көк майсаң түздө зоо болбойт,
Көккө учкан жанда доо болбойт.
Көр сатпа кыргыз, суранам,
Көр саткан өлкө соо болбойт!

Төштүгү түктүү Жер урат,
Төбөсү бийик Көк урат!
Төлөтүп, кордоп, акы алба,
Төшөгү муздак Көр урат!

Сиздин пикир

пикирлерди көрсөт

XS
SM
MD
LG